Test udgave
 

Ansøg som vikar hos ActivCare A/S


Det er et krav, at du har et dansk CPR-nummer og fast bopælsadresse i Danmark, for at du kan tage vikarvagter i Danmark. Lægevikarer er dog undtaget dette krav, men lægevikarer skal have en dansk autorisation for at kunne tage vikarvagter eller vikariater i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Det er et krav, at du afgiver personoplysninger i forbindelse med ansøgningsproceduren. Afgiver du ikke tilstrækkelig information, kan vi ikke viderebehandle din ansøgning.
Vi videregiver ikke oplysningerne til tredjemand, og vi behandler dem sikkerhedsmæssigt korrekt.

Hvis du vil have indsigt i dine oplysninger, berigtige dem eller begrænse vores behandling af dem, slettes, gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, udøve din ret til dataportabilitet eller ajourføre dem, så kontakt os venligst via persondata@activcare.dk.
Hvis du er utilfreds med håndteringen af fremsendte data, så kan der klages til Datatilsynet, som du kan henvende dig til via Borger.dk.

Vær opmærksom på, at vi gemmer din ansøgning i op til 6 måneder, så vi kan kontakte dig på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en relevant jobåbning.


ActivCare A/S - Røjelskær 11, 2. sal - 2840 Holte - vikar@activcare.dk - Tlf. 70 20 30 00
Powered by Temponizer